Tennisklubben er et andelslag. Lagets formål er å bedrive egenaktivitet og utleie av tennisbanen.

Fra Vedtektene for Tennisklubben.net

Andelslaget består av:

Styret
Johan Kringen (Formann)
Birger Florholmen (Kasserer)
John Fornes (Sekretær)
Terje Munkhaug
Mads Ole Kringen
Medlemmer
Jörgen Hägglund
Jon Anders Hembre
Gunnar Meisingset
Jens-Ivar Barane
Per Jarle Ingstad
Stig Arve Bjørkås